WhatFont 网页字体查看

2020-08-22 18:40 评论 0 条

简介:WhatFont 扩展程序,可以让开发人员和字体爱好者们,能够优雅地一键查看网页内字体相关属性

安装教程:

chrome浏览器安装插件教程

截图:

WhatFont 网页字体查看_2.1.0

谷歌商店      本站下载地址如下:

 

 

 

版权声明:本文著作权归原作者所有,欢迎分享本文,谢谢支持!
转载请注明:WhatFont 网页字体查看 | Chrome插件网

发表评论


表情