chrome浏览器安装Git Master

2020-08-13 23:13 评论 0 条
简介:

Git Master是Git代码目录树浏览工具,支持GitHub通知,Git文件历史可视化。开发效率工具,让代码浏览更便捷。
功能包括: 支持GIt目录树查看(GitHub && GitLab && Gitee);GitHub显示仓库、文件大小,并支持文件复制下载;支持文件搜索;GitHub黑暗模式;GitHub消息通知;文件历史浏览 GitHub && GitLab 等等

安装教程:

chrome浏览器安装插件教程

截图:

Git Master_1.7.0

 

谷歌商店    本站下载地址如下:

 

版权声明:本文著作权归原作者所有,欢迎分享本文,谢谢支持!
转载请注明:chrome浏览器安装Git Master | Chrome插件网
分类:chrome插件 标签:

发表评论


表情